Etusivu             Symbio-malli             Kehitystuotteet             EKS Finland Oy             Lue palaute              Ota yhteys
Viisaus

Symbio on yhteistyöstrategian viisaudelle, kiihtyen muuttuvan ympäristön logiikalle sekä luonnonmukaisiin kehitystekijöihin perustuva ajattelu-, asennoitumis- ja etenemistapa jatkuvan oppimis- ja innovaatioprosessin, kestävän kehityksen, hallitun kasvun ja pysyvän menestyksen rakentamiseksi.

Symbio siirtää ajattelun ongelmien seuraustasolta syihin ja syy-yhteyksiin, omista kehitystarpeista kohderyhmän kehitystarpeisiin, lisäpanostuksesta terävämpään panostukseen, keskinkertaisen tarjonnan tasolta hyötyetumatkaan, kilpailusta yhteistyöhön – ja mobilisoi liikkeelle luonnolliset automatismit sopeutumiseen, uusiutuviin ratkaisuihin ulos kilpailusta ja taantumasta, pysyvään kehitykseen kiihtyen muuttuvilla markkinoilla.

Henki

Ihminen on ryhtynyt tavoittelemaan taloudellista hyvää itsekkäällä, lyhytnäköisellä ja kuluttavalla toimintatavalla, joka suuntautuu kilpailun kautta toisiamme vastaan ja horjuttaa toisiamme, jopa luonnon tasapainoa. Samalla rakennamme vastustusta ja kilpailua itsellemme, luomme esteitä omalle kehitykselle, vaikeutamme omaa menestystämme ja aiheutamme ympärillämme huolestuttavia kehitystrendejä.

Symbio lähtee yrityksen olemassa olon perustasta ja kääntää katseen sisältä ulos – omista tavoitteista kohderyhmän tavoitteisiin, omasta hyödystä kohderyhmän hyötyyn, omasta hyvinvoinnista kohderyhmän hyvinvointiin. Silloin yrityksestä kehittyy kohderyhmälleen vetovoimainen ja haluttu auttaja, tukija ja eteenpäinviejä. Aidoille tarve- ja hyödyntuottoperustoille rakentuu pysyviä kannattavia asiakkuuksia, pysyviä kannattavia yrittäjyyksiä, pysyviä täydentäviä kumppanuuksia.

Symbio tuo työ- ja yrityselämään sen puuttuvan henkisen tekijän, joka kääntää neuvottomuuden ja hälyttävän kehityksen symbioottiseksi etenemiseksi, harmoniaksi, terveeksi kehitykseksi, toivon tuovaksi tulevaisuudeksi.

Malli

Symbio-malli on näkemys, sisällöt, henki, logiikka, välineet ja menetelmät sopusointuisen kehityksen ja kasvun käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Modernin prosessimallin avulla rakennetaan järjestelmällisesti askel askeleelta sellainen kasvu- ja kehitystila, jossa säästävästi pienimmällä mahdollisella panostuksella saavutetaan suurin mahdollinen vaikutus ja jossa kaikki osapuolet täydentävät toisiaan ja hyötyvät.

Tarvittavat painopistesiirrot Symbio-mallin kolmessa ulottuvuudessa – näkemys, suunta ja panostus – ohjaavat ulos kilpailusta ja sytyttävät pakottavan hyötyprosessin ajankohtaisten tarpeiden markkina-aukossa. Jatkuvan hyötyetumatkan luonnollinen vetovoima vapauttaa asiakkuus-, kumppanuus- ja sisäisen yrittäjyysvoiman ja ylläpitää kehitys- ja kasvuspiraalia, joka kantaa lähes automaattisesti markkinoilla, joilla muuten olisi ponnisteltava enemmän ja enemmän.

Symbio-malli

 

 

Malli ilman viisautta on kyvytön. Viisaus ilman henkeä on köyhä. Henki ilman mallia ei toteudu. Symbio on viisaus, henki ja malli, joka ohjaa askel askeleelta ulos kilpailusta ja taantumasta kysytyksi hyödyntekijäksi polttaviin tarpeisiin ja pysyvästi sopeutuvaan tuloksekkaaseen kehitykseen ja kasvuun.
©EKS Finland Oy. Symbio® on EKS Finland Oy:n omistama tavaramerkki.