Etusivu             Symbio-malli             Kehitystuotteet             EKS Finland Oy             Lue palaute              Ota yhteys

Strategiatuen sisältö

Symbio Strategiatuki kirkastaa esiin kehityksen, kasvun ja nopeamman tuloksen kriittisimmät yrityskohtaiset ydinkysymykset, tukee yritystä nousuun perusteellisten analyysien pohjalta tunnistetussa lupaavimmassa etenemissuunnassa sekä kanavoi yritykseen kokonaisvaltaista strategista kyvykkyyttä mm. seuraavilla sisältöalueilla:

 –  Mihin ja miten panostamme kulloinkin voimamme, että panostus edistäisi
menestystä nopeimmalla tavalla ja samalla myös pitkäjänteisesti? Kuinka
saavutamme pienimmällä panostuksella suurimman markkinavaikutuksen? Mikä
on nopein ja suoraviivaisin tie asiakasvetovoimaan, parempaan tulokseen,
kehitykseen ja kasvuun? Mitkä ovat silloin kriittisimmät strategiset ydinkysymykset, tarvittavat strategiset painopistesiirrot ja ajankohtaiset etenemisen esteet?
  –  Kuinka tunnistamme yrityksen lupaavimmat ydinvahvuudet, lupaavimman
toiminta-alueen ja lupaavimman asiakaskohderyhmän. Kuinka terävöitämme
liikeidean lupaavimpaan markkina-aukkoon?
  –  Kuinka poraudumme ulos kilpailutilanteesta ja rakennamme uutta kilpailutonta
markkinatilaa? Kuinka pysymme kilpailun ulkopuolella?
  –  Kuinka tunnistamme asiakkaan kulloinkin polttavimman ajankohtaisen tarpeen?
Kuinka rakennamme keskinkertaisesta tuotteesta ja palvelusta ylivoimaisen?
Kuinka ylläpidämme ylivoimaista asiakkaalta oppimisprosessia, jatkuvaa
uusiutumis- ja innovaatioprosessia ja pysyvää hyöytyetumatkaa?
  –  Kuinka saamme liikeideamme prosessoimaan ympäristön kanssa? Kuinka
kanavoimme idean taakse kasvavan kannattaja- ja levittäjäjoukon ja kuinka
saamme tämän joukon jalostamaan ideaa eteenpäin? Kuinka organisoimme
yrityksen sisäisen voiman mobilisoimaan ulkoisen kehitys- ja kasvuvoiman?
  –  Kuinka sytytämme sisäinen yrittäjyyden? Kuinka organisoimme yrityksestä
yrittäjyyden yhteisön?
  –  Kuinka rakennamme pysyviä asiakkuuksia, pysyviä kumppanuuksia ja pysyviä
sisäisiä yrittäjyyksiä. Kuinka rakennamme kestävää yritystoimintaa kiihtyen
muuttuvassa ympäristössä?

Toteutus: Yrityskohtainen strategiatuki voidaan toteuttaa yksittäisinä konsultointitoimeksiantoina, strategialähtöisinä yrityshankkeina tai pysyvänä strategiapartneruutena. Esitä ongelma tai kehitystarve, me hahmotamme maksutta tien ratkaisuun.

Asiantuntumus: Asiantuntemuksemme edustaa kokonaisvaltaisen strategisen ajattelun ja osaamisen ehdotonta huippua. Päävastuullinen strategiakonsultti
Timo Turkki. Yhteydet: EKS Finland Oy, timo.turkki@symbio.fi, puhelin 09 879 2084
©EKS Finland Oy. Symbio® on EKS Finland Oy:n omistama tavaramerkki.
Strategiatuki

 

 

 

 

Symbio Strategiatuki on strategiakonsultointia, strategiapartneruutta ja strategialähtöisiä hankkeita kokonaisvaltaisen strategisen ajattelun ja osaamisen huipulla.