Etusivu             Symbio-malli             Kehitystuotteet             EKS Finland Oy             Lue palaute              Ota yhteys

Miksi?

Kiihtyvä kehitys on väistämätön. Totutuilla tavoilla yrityksen on mahdoton sopeutua muutokseen.
  –  Yritykset ovat sisäänpäin kääntyneitä kilpailijoita ja taistelijoita eivätkä kohderyhmäänsä suuntautuntuvia auttajia.
  –  Yritystä ohjataan yrityksen omista kehitystarpeista käsin eikä niiden, joita varten yritys on olemassa.
  –  Yrityksen ohjauspiste on eilisessä eikä tässä päivässä ja huomisessa.-Oppimis- ja innovaatioprosessi ei ole juurtunut kohderyhmäkenttään eikä etene
analysoidusti kannattavimpaan suuntaan.
  –  Yrityksen tärkein sisäinen voimavara – työntekijöiden kehittäjä- ja yrittäjähenki –
on vajaakäytössä tai kahlittuna.
  –  Asiakkaalta oppivan organisaation kulttuuri, osaaminen, kehityspuitteet ja rakenne
puuttuvat.

Neljä kiireellistä muutosta

Jokaisessa ihmisessä ja työyhteisössä on luonnostaan kehitysvoima ja kehitystarve. Niitä ei tarvitse luoda, ainoastaan vapauttaa käyttöön. Tarvitaan neljä muutosta ajattelussa, asennoitumisessa ja toimintatavassa:

1. Asennemuutos, jonka tavoitteena on vapauttaa yrityksen kehitysvoima luonnollisen yrittäjyysoivalluksen pohjalta.
2. Tietoisuuden muutos, jonka tavoitteena on sisäisen kehitysvoiman suuntaaminen tarkasti valittujen kohderyhmien ajankohtaisiin tarpeisiin.
3. Toimintatapamuutos, jonka tavoitteena on jatkuvan asiakkaaltaoppimisprosessin käynnistäminen markkinaherkästi ja toisiaan täydentävästä yhteistyösuunnasta.
4. Rakenne- ja johtamistapamuutos, jonka tavoitteena on vapautetun kehitysvoiman tukeminen ja vahvistaminen, kokonaisvaikutuksen keskittäminen yhteiseen päämäärään sekä pysyvästi oppivan yrittäjyyden verkostoyhteisön rakentuminen.

Ihmisen sisäisen kehitystarpeen yksi ilmenemismuoto on yrittäjyys. Ainoa tapa saada siinä piilevä valtava voimavara yrityksessä käyttöön on päästää valloilleen sen kehitysvoima sytyttämällä tietoinen, luonnollinen sisäisen yrittäjyyden prosessi henkilökunnassa.

Mieluisaan kehitysketjuun

Sisäisen yrittäjyyden tuloksena käynnistyy kuin itsestään iloinen kehitysprosessi kohti yrittäjyyden yhteisöä:

  –  Yritykseen alkaa rakentua erittäin kapeisiin osakohderyhmiin porautuvia yrittäjyystiimejä, toisiaan täydentäviä markkinaherkkiä asiakassoluja.
  – 
Oppimisprosessi käynnistyy asiakkaan tasolta ja monikanavaisena, asiakkaalta oppiva yritys saa toimintaedellytykset.
  –  Organisaatio rakentuu loogisesti ja tehokkaasti todellisille ajankohtaisille tarpeille.
  –  Yritys pystyy keskinkertaisen tuotteen ja palvelun sijasta tarjoamaan jatkuvaa
hyötyetumatkaa osakohderyhmille.
  –  Kehityksen ohjauspiste siirtyy eilisestä huomiseen, yritys muuttuu kehityksen seuraajasta kehityksen edistäjäksi, siirtyy kriisien hallinnasta mahdollisuuksien hallintaan.
  –  Asiakaspalvelun sijalle astuu läheinen, inspiroiva ja jatkuvasti vahvistuva asiakasprosessi.

Kaiken tämän seurauksena yrityksen henki, toimintatapa ja rakenne vastaavat parhaiten kehityksen edellytyksiä. Työn ja tekijän arvo kasvavat, työlle saa stressin sijasta tarkoituksen ja sisällön.

©EKS Finland Oy. Symbio® on EKS Finland Oy:n omistama tavaramerkki.
Yrittäjyyden yhteisö -prosessi

 

 

 

 

Yrittäjyyden yhteisö on yrittäjyysorganisaatio, jossa jokainen on henkisesti yrittäjä. Muutos perinteisestä yritysorganisaatiosta yrittäjyyden yhteisöksi on käänteentekevä. Se käynnistyy lupaavimmassa suunnassa ja lupaavimpien yrittäjyysresurssien pohjalta asiakastasolta ja asiakashankkeena.
Prosessi           Seminaari            Hanke