Etusivu             Symbio-malli             Kehitystuotteet             EKS Finland Oy             Lue palaute              Ota yhteys
Yrittäjyyden yhteisö -ohjelma

"Pystymme luomaan enemmän hyötyä"
“Yrittäjyyden yhteisö -ohjelman koen erinomaisena kehittämisvälineenä ja -moottorina. Myös toteutus on ollut erinomainen ja nousujohteista. Selkeytti omaa strategista ajattelua merkittävästi. Samoin olen saanut koko liikkeenjohtoon laajempaa ja uutta näkökulmaa. Sitä on tullut niin ohjaajilta kuin ryhmältä. Usko on luja, että pystymme luomaan enemmän hyötyä ja uutta hyötyä.” Toimitusjohtaja Mauri Piessa, Topper Uniform Oy.

"Pois ainaisesta hintakilpailusta"
“Ohjelma on selkeästi ja mielestäni melko nopeassakin tahdissa vienyt yritystäni ja myös omaa työskentelytapaani ja työn painopistettä oikeaan suuntaan: Se on auttanut suuresti yritystämme kehittymään osaavaksi, oppivaksi yhteisöksi. Se herätti niinkin itsestään selvän asian kuin asiakkaalta oppimisen tärkeyden minussa ja koko yrityksessä. Tuntuu helpolta viedä yritystä parempaan suuntaan, pois ainaisesta hintakilpailusta saamani herätyksen aikaansaamien toimien avulla. Ohjelman myötä huomaan työn mielenkiintoisuuden ja sen kuinka jokin kohderyhmä ja sen asiat voivat temmata mukaan melko totaalisesti. Motivaatio entiseen verrattuna on liiottelematta tuplaantunut. Uskon, että koulutus on ollut yrityksellemme sekä minulle alku johonkin, jonka löytäminen olisi muuten ollut paljon tuskaisempaa. Suosittelen ja olen suositellut.” Tiimiyrittäjä Riikka Nurmi, Topper Uniform Oy.

"Alueemme esimerkkiyritykseksi"
“Ohjelma käynnisti ajatusprosessin ja sitä myöten myös pilottitiimin tarkkaan valitussa kohderyhmässä ja asiakkaassa. Pitkällä jänteellä uskon yrityksemme muodostuvan alueemme esimerkkiyritykseksi omalla sektorillaan. Pilottitiimi on työskennellyt ja kehittynyt. Olemme yhdessä asiakkaan kanssa viemässä uutta asiaa eteenpäin määrätietoisesti. Tästä saamamme referenssin avulla aloitamme uuden projektin ikäänkuin monistamisen.” Toimitusjohtaja Eero Kunnas, Finepress Oy.

"Asiakas ei voi ajatella muita yhteistyökumppaneita"
“Yrityksen johto- ja avainhenkilöt ovat voimakkaasti sitoutuneet yrittäjyyden yhteisön prosessin jatkamiseen ja kehittämiseen, koska se nähdään yhtenä tapana erottua kilpailijoista ja päästä eroon jatkuvasta kilpailutilantaeesta. Lisäksi ollaan jo valmiita laajentamaan pilottitiimistä saatujen hyvien palautteiden takia seuraavaan kohderyhmäsuuntaiseen asiakaskontaktiin. Yrityksellemme on kehittymässä ja osittain jo kehittynytkin kaksi huipputuotetta... Yrityksenä keskitymme tietyn tyyppisiin (meille sopiviin) asiakasryhmiin, heidän ongelmiensa ratkaisuihin ja yhteistyön molemminpuoliseen kehittämiseen jatkuvana prosessina. Näin tarjoamme asiakkaallemme niin ylivoimaisen hyödyn, että asiakas ei voi ajatella muita yhteistyökumppaneita.” Tiimiyrittäjä Ilkka Mäki, Finepress Oy.

"Huomaa ajattelevansa uudella tavalla"
“Hyvä ja herättävä. Huomaa ajattelevansa asioita uudella tavalla. Ymmärrän paremmin eri henkilöitten voimavarojen mahdollisuudet tiimityöskentelyksi. Uskon säteilyvoimaan kaikilla tasoilla. Tulen panostamaan asiaan. Henkilöiden kanssa operoiminen “team hengessä” pitää hommat paremmin linjassa ja hanskassa.” Toimitusjohtaja Veikko Nevari, Turun Konemyynti Oy.

"Kohderyhmäajattelu on todellakin kova juttu"
“Kulunut vuosi on antanut tosi paljon. Aluksi, noin 3 kk, en välttämättä pystynyt kaikilta osin yhtymään kohderyhmäajatteluun yrityksemme kohdalla. Vähitellen ajatusmaailma on kuitenkin muuttunut. “Myymme kodin elektroniikkaa kaikille meidän markkina-alueellamme” ajatusmalli on siis saanut vähitellen siirtyä Oman kohderyhmätiimini, koululaisten multimedia maailma, jäseniltä palaute on ollut pelkästään positiivista – muutosta on jo kaivattu – ja kohderyhmäajattelu on todellakin “kova juttu”. Internetin huima kehitys on luonut meidän tiimille oivan työkalun kehittää kohderyhmällemme todellista hyötyä. Vuosi on loppujen lopuksi aika lyhyt aika, joten kehityksen (prosessin) portailla olemme “vasta” kiivenneet pari askelta ja onhan niitä askeleita vielä paljon saavutettavana, mutta uskon, että tästä tulee kyllä vielä tosi kova juttu!!! Suurkiitos Timolle viisaista opeista ja neuvoista. Toivottavasti yhteistyömme jatkuu pitkään!!!" Tiimiyrittäjä Päivi Nevari, Turun Konemyynti Oy.

"Olen löytänyt uuden sopukan sielustani"
“Ajattelen, että olen löytänyt uuden sopukan sielustani. Koulutustapaamiset ovat aina olleet piristävä ruiske uudistuvuuteeni. Ohjelma antoi tunteen, että olen löytänyt tien, jota edeten hyödytän parhaiten työyhteisöäni ja asiakkaitamme. Olen sanansaattaja, lähetyssaarnaaja yhteisöllisyyden ja yhteistyön kehittämisen alueella. Pyrin katalysoimaan onnistumisen kokemuksia. Tunnen vahvistuneeni ja olo on varma. Huomaan jo antavani innostavia impulsseja työyhteisöni ulkopuolella.” Rehtori Matti Korhonen, Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitos.

"Uusia asiakas- ja yhteistyösuhteita"
“Pidin Yrittäjyyden yhteisö -ohjelmaa kannaltani hyvin hyödyllisenä. Aion jatkaa. Ohjelma selkeytti ajatuksiani ja antoi uskoa. Minusta tulee talomme Yrittäjyyden yhteisö -ohjelman sisäinen konsultti. Tulen vaikuttamaan melko paljon talon kehitykseen. Työmaailma on selvempi – tosin tehtävän suuruuden kuva on kasvanut huikeasti. Faktoja: Uusia asiakas- ja yhteistyösuhteita on jo löytynyt. Profiilin terävöityminen on pantu liikkeelle. Asennemuutos on alkanut talon sisällä. Ensimmäiset sisäisen yrittäjyyden hankkeet ovat käynnistyneet. Muutosvastustus – sisäinen kitka – on julkisyhteisöllisessä laitoksessa huikea! (Sekä asenteellinen että rakenteellinen)”. Tiimiyrittäjä Jukka Ilmonen Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitos.

"Kehitetään ohjelmia joilla asiakas sitoutuu yritykseemme ja kopioidaan sitä uusiin asiakkaisiin"
“Yrittäjyyden yhteisö -ohjelmaa pidän erittäin hyvänä ja kehittävänä niin itselle kuin koko työyhteisölle. Ohjelmalla luodaan yrityksen suuntaa ja henkilöstön sitoutumista ja yrittäjyyttä oikeaan suuntaan. Alkuluennosta saakka olen uskonut, että tästä on hyötyä niin minulle itselleni työyhteisössä kuin yrityksen ja kohderyhmän (asiakkaan) välisiin suhteisiin. Tulen kehittämään perustettua asiakastiimiä ja kaikin tavoin tukemaan lisätiimien saamista ja perustamista yritykseemme! Molempia siis hyötyä ja uutta hyötyä. Kehitetään ohjelmia, joilla asiakas sitoutuu meihin (yritykseemme) ja kopioidaan sitä uusiin asiakkaisiin. Perustettu pilottitiimi on tuonut uudenlaista ajattelua meidän ja asiakkaan välille (tiivistänyt ja lähentänyt).” Tiimiyrittäjä Hannu Salminen, Suomen Voimatekniikka Oy.

Asiakaspalaute

 

 

 

Oivallusseminaari           Suuntaohjelma           Yrittäjyyden yhteisö
©EKS Finland Oy. Symbio® on EKS Finland Oy:n omistama tavaramerkki.
"Symbio-malli käynnisti Finepress Oy:ssä 90-luvun puolivälissä kehitysprosessin, jonka tarkoituksena oli hyötyetumatkan avulla lähteä porautumaan ulos kilpailusta. Analyysien pohjalta käynnistimme pilottitiimin lupaavimmassa kohderyhmässä ja sen lupaavimmassa yhteistyöasiakkaassa. Alusta alkaen näimme että tällä konseptilla tulemme johdonmukaisesti kehittymään toiminta-alueemme esimerkki-yritykseksi. Tänään Finpress Oy on Euroopan nykyaikaisin arkkioffset-paino. Ylläpidämme oppimisetumatkaa ja sen tuloksena pysyvää hyöty-etumatkaa saumattomassa yhteistyössä suunnittelijan, mainostoimiston ja suoran asiakkaan kanssa." Toimitusjohtaja Eero Kunnas, Finepress Oy.